Omakotitalot
Laatu käsitteenä

Laatu koetaan virheettömänä työn lopputuloksena, johon sekä asiakas että urakoitsija on tyytyväinen. Myös työn ajallaan suorittaminen koetaan yhtenä laatutekijänä. Kun työ tehdään laadukkaasti, ei rakenteita tarvitse purkaa ja myös aikataulussa pysytään.

Laatua ei enää nykypäivänä pidetä vain tuotteen virheettömyyden mittarina. Laatu on kilpailutekijä, asiakkaan odotuksien ja huomion herättäjä. Lopputuotteen laadun elementit voi jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäinen on valmistuksen laatu, joka kuvaa
sitä, kuinka hyvin tuote vastaa sille suunnittelussa asetettuja vaatimuksia. Toinen on suunnittelun laatu eli se, kuinka hyvin tuotteen suunnittelu täyttää asiakkaan odotukset. Viimeinen ryhmä on asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu, joka kuvaa sitä, miten
hyvin tuotteen laatu vastaa asiakkaan omia odotuksia.

Ammattiylpeys, eli kerralla kuntoon -asenteen iskostaminen kaikkiin projektiin osallistuvien työntekijöiden mieliin johtaa säästymiseltä viivästymisiltä sekä ennen aikaiselta saneerauksen tarpeelta. Kun käytössä ovat laadukkaat materiaalit ja työkalut sekä asiansa osaavat työntekijät, aikaansaadaan ensimmäisellä yrittämällä sellainen kylpyhuone, jota ei tarvitse korjata taikka uusia vuosikymmeniin ja joka nostaa asunnon arvoa huomattavasti.| Takaisin | Etusivulle |
 
Kura ja Kauha ky sai uudet nettisivut Marraskuussa 2014.

Lue lisää